KANSEN OM TE ONTMOETEN

Leren begint bij ontmoeten. In de klas of daarbuiten.

KANSEN OM TE ONTDEKKEN

Zo ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

KANSEN OM TE ONTWIKKELEN

Door ontmoetingen en ontdekkingen ontwikkel je jezelf.

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Welkom op de website van basisschool Klimop!

Basisschool Klimop is een dorpsschool in het hart van Rijkevoort. Wij bieden kinderen, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wij hopen dat u middels deze website een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben en ontvangen u graag op school om de praktijk van dichtbij te ervaren.

Maakt u hiervoor gerust een afspraak via de contactgegevens op deze website.

Lees verder

Nieuws

Agenda

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl