OV/MR/GMR

Hier vindt u alle belangrijke documenten van de OV, MR en GMR

Ouderraad (OV)
De ouderraad van Klimop ondersteunt school bij het organiseren van uitstapjes en activiteiten. Daarbij betrekken zij ouders van Klimop bij de school/groep van je kind(eren), om zo samen leuke activiteiten voor de kinderen buiten en binnen de school te organiseren. In onderstaande informatiefolder vindt u meer informatie over de OV en het lidmaatschap.

 

 

 


Medezeggenschapsraad (MR)
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. De MR vertegenwoordigt hierbij iedereen die met de school te maken heeft; ouders, kinderen en leerkrachten. Dit doet de MR door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen de school. In onderstaande informatiefolder vindt u meer informatie over de MR op Klimop. Ook vind u hieronder het werkplan van de MR.