Protocollen en beleidsstukken

U vindt hier de beleidstukken en protocollen die op basisschool Klimop gehanteerd worden. 

Overige protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.

Beleidstukken:

1. Meer- en hoogbegaafdheid


2. Schoolondersteuningsprofiel


3. Huiswerkbeleid


Protocollen: 

1. Dyslexieprotocol

Met ingang van 1 januari 2022 is er wat veranderd in de vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat komt omdat op die datum het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 wordt ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft gevolgen voor welke kinderen in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg. In onderstaande brief vindt u hierover meer informatie.

2. Gedrags- en pestprotocol

3. Protocol plaatsingsprocedure en intake nieuwe leerlingen