Startinformatie nieuwe leerlingen unit 1


Op woensdagochtend 1 februari 2023 zal de open ochtend plaatsvinden. Hier zijn alle (nieuwe) ouders en belangstellenden welkom om de school ‘in bedrijf’ te zien. Op deze ochtend liggen aanmeldfomulieren klaar zodat u uw kind voor 1 maart 2023 aan kunt melden. Wij hopen u hier te zien! Op de website vindt u het aanmeldformulier ook. U kunt hem hier downloaden en via de mail (directie.klimop@optimusonderwijs.nl) of brievenbus bij school retourneren. Wanneer wij het aanmeldformulier ontvangen hebben ontvangt u van ons een bevestiging per mail. 

Instroommomenten
Klimop stimuleert instroom op school op de maandag nadat uw kind vier geworden is. Indien het voor de ontwikkeling van het kind beter is om later in te stromen, wordt dit in onderling overleg met de ouders vastgesteld. De maand december en het eind van het schooljaar kenmerken zich als drukke periodes met veel activiteiten. Mocht uw kind in deze periode vier jaar worden, dan zal de intakecoördinator tijdig contact met u opnemen om samen te bekijken of instromen op dat moment wenselijk is.

Het intakegesprek
Als u uw kind heeft aangemeld krijgt u een bevestigingsmail van de intakecoördinator. Acht weken voor de start van uw kind vindt er, met de intakecoördinator en op school, een intakegesprek plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u via de mail. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u, informeren wij u over de start bij ons op school en vindt er een rondleiding plaats. Ook maakt u dan kennis met de nieuwe mentor van uw kind en worden er samen twee wenochtenden afgesproken. Mocht u ook in bezit zijn van eventuele informatie over uw kind van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, dan mag u deze meenemen naar het intakegesprek. Na afloop van het intakegesprek krijgt u een informatiemap mee met daarin diverse informatiedocumenten over de school.

Wenochtenden en kennismakingsochtend
De aangemelde leerlingen mogen voordat ze vier jaar worden twee ochtenden tot 11:00 uur meedraaien in de unit. Tijdens het intakegesprek zijn deze data met u afgestemd. Kinderen die direct aan het begin van het schooljaar starten zullen aan het eind van het voorgaande schooljaar samen wennen op een kennismakingsochtend. Dit omdat er aan het eind van het schooljaar minder ruimte is om twee keer mee te draaien in verband met de veelheid aan activiteiten in deze periode. Deze kennismakingsochtend vindt plaats op vrijdag 7 juli 2023. De kinderen kunnen dan alvast kennismaken met de klasgenootjes en leerkrachten bij wie ze na de vakantie in de klas komen.

Meer informatie over het onderwijs in unit 1 vindt u in onderstaande folder.