Voortgezet onderwijs


We begeleiden de kinderen en hun ouders bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs (VO). Eind groep 7 krijgen de kinderen bij ons de eerste pre-adviezen. Vervolgens vinden er begin- en midden groep 8 nog twee keer groeigesprekken plaats waarin, samen met kind en ouders, gekeken wordt naar een passend schooladvies. Na het maken van de eindtoets wordt het schooladvies definitief gemaakt.

Tijdens de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Omdat wij het van belang vinden ook van oud-leerlingen terug te horen hoe zij de overgangsfase ervaren hebben, wordt er elke schooljaar een terugkomdag georganiseerd voor oud groep 8 leerlingen.