PBS


PBS is het systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. Dat doen we door kinderen pro-actief op een positieve stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren.Op basisschool Klimop doen we dat middels onderstaande handelingen:

  • Het formuleren van heldere gedragsverwachtingen.
  • De gedragsverwachtingen visueel maken binnen school.
  • Het systematisch aanleren van gewenst gedrag.
  • Schoolbreed werken volgens dezelfde afspraken.
  • Het bekrachtigen van gewenst gedrag.
  • Het hanteren van duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag.
  • Het werken vanuit data.Actief toezicht houden.Het inzetten van speelcoaches.
  • Het contact met ouders.
  • Het hanteren van een check-in-check-out procedure indien nodig. 


PBS Matrixen:

 

 

 

 


Elke groep heeft afzonderlijk een eigen matrix voor de afspraken in de klas.