Ons onderwijs

Klimop is een kleine dorpsschool met gemiddeld 110 leerlingen van 4 tot 12 jaar die voornamelijk uit het dorp komen. We werken samen met Kinderopvang Spring, zij zitten met peuterspeelzaal Olleke Bolleke in hetzelfde gebouw gevestigd, hiermee creƫren we een doorgaande lijn in de totale ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Op Klimop is het onderwijs georganiseerd middels drie units. Binnen deze unit leren, spelen en werken kinderen van verschillende jaargroepen met elkaar. Op deze manier kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Klimop hecht veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We zijn een PBS school. PBS staat voor Positive Behaviour Support, ofwel positief bekrachtigen en aanleren van gewenst gedrag met een preventief karakter. Ook hechten we op Klimop veel belang aan het aanleren van zelfregulerende vaardigheden van leerlingen.

We maken gebruik van vakdocenten voor muziek, dans, drama en techniek. Tevens maakt een dansschool en een muziekschool gebruik van de ruimtes binnen de school zodat kinderen in het eigen dorp kunnen sporten en muziek maken. We willen hiermee tegemoet komen aan de verschillende talenten van kinderen.

We zijn in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en ondernemen activiteiten om deze te onderhouden. Ook werken we aan een Gezonde School. We hebben drie vignets voor de volgende onderdelen; welbevinden, bewegen & sport en relaties & seksualiteit.


Onze kernwaarden zijn:

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Plezier
  • Samenwerking
  • Vertrouwen