Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)


Sinds maart 2016 is het Brabants Verkeersveiligheidslabel aan onze school toegekend. Dankzij dit Verkeersveiligheidslabel ontvangt de school jaarlijks subsidie om verkeersactiviteiten mogelijk temaken. Om dit label te behouden leggen we jaarlijks verantwoording af middels een jaarplan. Onze school heeft een verkeerswerkgroep, bestaande uit twee ouders en een leerkracht. Jaarlijks heeft eenafvaardiging van de verkeerswerkgroep een bijeenkomst met de gemeente Boxmeer, waar o.a. de verkeersveiligheid rondom de school en verkeersactiviteiten worden besproken. Wanneer een school het Brabants Verkeersveiligheidslabel heeft betekent dit ook dat het verkeersonderwijs structureel in het lesprogramma is opgenomen. In alle groepen van 1 t/m 8 worden lessen verkeer gegeven. Sinds het schooljaar 2019-2020 maken we hiervoor gebruik van de methode van VVN. Ook maken we gebruik van de praktische verkeerspakketten van deze methode. Daarnaast zal groep 7 zich gedurende het schooljaar voorbereiden voor het theoretisch en praktijkexamen en deze in dit jaar afleggen.