Leerlingenraad


Klimop werkt met een leerlingenraad. We hebben hiervoor gekozen omdat we graag in ons onderwijsaanbod aan willen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar onze school komen.  De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen (twee uit elke jaargroep), afkomstig uit groep 5 t/m groep 8. Deze leerlingen vertegenwoordigen hun groep. Ze nemen voor één jaar deel in de leerlingenraad, het volgend jaar worden er nieuwe leerlingen gekozen. Daarnaast sluit er ook een afgevaardigde aan vanuit de oudervereniging en het schoolteam.