Algemene informatie Olleke Bolleke


Waarom peuteraanbod Olleke Bolleke?

  • We bieden opvang in kleine groepen, (op dit moment) met maximaal 8 kinderen.
  • Spelen met leeftijdsgenootjes.
  • Nauwe samenwerking met school waardoor de overgang klein is. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar regelmatig tijdens activiteiten. Daarnaast gaan de oudste peuters structureel spelen en wennen in de klas. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg.
  • We bieden VVE aan en werken met de ontwikkelingsgerichte methode UK&PUK, wat zorgt voor leuke -en leerzame thema's en activiteiten.
  • Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling via kind volgsysteem KIJK! die eveneens bij de kleuterklas gebruikt wordt (doorgaande lijn). Twee keer per jaar vindt er een oudergesprek plaats. Bij speciale zorg bij kinderen is dit meer.
  • Twee vaste pedagogisch medewerkers dus vertrouwde gezichten. Daarnaast is er een pedagogisch coach die meekijkt naar het pedagogisch klimaat. De pedagogisch medewerkers zijn VVE gespecialiseerd en worden hier jaarlijks in bijgeschoold.
  • Gezellige ruimte die helemaal is afgestemd op de peuterleeftijd. Met gezellige hoeken en thema aankleding.
  • Inclusief eten, luiers, zonnebrand, verjaardagtraktatie, etc. Peuteraanbod Olleke Bolleke hanteert een gezond voedingsbeleid; fruitmoment in de ochtend en een gezonde lunch tussen de middag.


Openingstijden

Het peuteraanbod is geopend op maandag- en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur. Peuteraanbod Olleke Bolleke is 40 weken geopend (ook met studiedagen van school). Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is peuteraanbod Olleke Bolleke gesloten.


Aantal ochtenden

Er zijn maximaal drie ochtenden mogelijk. In kleine kernen (zoals o.a. Rijkevoort) is één ochtend peuteraanbod eveneens mogelijk, mits een peuter minimaal een dag (elders) naar een kinderopvang of gastouderopvang gaat. De voorkeur is minimaal twee dagdelen. Dit in verband met het wennen en weekritme voor de peuter. Eveneens kan de pedagogisch medewerker een goede band opbouwen met de peuter en ouder(s).


Meer informatie?
Via de website www.spring-kinderopvang.nl kunnen ouder(s)/verzorger(s) een rondleiding aanvragen. Na inschrijving en plaatsing is er een uitgebreide intake.

(T) 088 2088 200

(E) klantenservice@spring-kinderopvang.nl